0616774550 info@123bpm.nl

WLTP-formule

Met ingang van september 2017 wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe auto's berekend aan de hand van de WLTP-formule (http://wltpfacts.eu/). Er gelden overgangsregelingen/implementeringstermijnen. In 2019 wordt de uitstoot voor iedere auto…

Maatstaf van heffing bij kampeerauto’s

Hoge Raad 12-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:847 Maatstaf van heffing bij kampeerauto’s Een kampeerauto heeft twee functies. Enerzijds dient hij voor het vervoer van personen. Anderzijds heeft hij een recreatieve functie, die vergelijkbaar…

Tijdsevenredige heffing is EU-proof

HR 24 november 2017 17/01890, ECLI:NL:HR:2017:2984 Tijdsevenredige heffing is EU-proof In de onderhavige procedure toetst de Hoge Raad of artikel 14b Wet BPM in overeenstemming is met het Europese recht.…

Het taxatie-arrest

Hoge Raad 10-11-2017, 16/05289, ECLI:NL:HR:2017:2822 Het onderhavige arrest vormt het sluitstuk van een langdurige discussie over de methode waarop een beschadigde auto in het kader van de BPM moet worden…

Sancties krachtens de Eurovignet-richtlijn

Sancties krachtens de Eurovignet-richtlijn Op grond van richtlijn 1999/62/EG (de Eurovignet-richtlijn) zijn lidstaten bevoegd (dus niet verplicht) tolgelden en/of gebruiksrechten voor vrachtwagens in te voeren. Als een lidstaat daarvoor kiest,…

Marge-auto is leidend

Op 27 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat het waardeverloop van een Marge-auto leidend is bij de berekening van de handelsinkoopwaarde en daarmee de verschuldigde BPM. Volgens de…

Bestelauto mag worden getaxeerd

In een door mr. Bothof gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 13 mei 2016 beslist dat binnenlandse bestelauto's weer getaxeerd mogen worden. Vanaf 1 januari 2012 was dit bij…

  • 1
  • 2