085 130 58 21 info@123bpm.nl

Fiscaal

“Het Nederlandse systeem van autobelastingen behoort tot de meest complexe ter wereld. We hebben naast de btw nog vier regelingen, die in bereik en grondslag sterk overlappen, elk met hun hoofdregels, bijregels en uitzonderingen. Alle belasten de autorijder op één of andere wijze voor CO2-uitstoot. De jaarlijkse veranderingen in dit complexe systeem zijn voor de Belastingdienst inmiddels bijna niet uitvoerbaar meer.” Aldus de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, in zijn brief van 16 september 2014.

Wij maken u graag wegwijs in het oerwoud van de fiscale regels rondom autobelastingen. Daarbij ligt de focus op de BPM (de Wet op de Personenvoertuigen en Motorrijwielen).

RDW

Geschillen met de RDW zien voornamelijk op de weigering van de afgifte van Nederlandse kentekenbewijzen of de schorsing of intrekking van erkenningen. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom deze onderwerpen.

Procedures tegen de RDW worden gevoerd bij de bestuursrechter. Door onze ruime kennis en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht, bent u verzekerd van de juiste procedure.

Civiel

Veel voorkomende onderwerpen in onze civiele praktijk zijn: garanties, non-conformiteit, leveringsvoorwaarden, gebrekkig uitgevoerde reparaties en schades ten gevolge van aanrijdingen. Wij zijn over deze onderwerpen bevoegd tot het voeren van civiele procedures bij de rechtbank, sector kanton, tot bedragen van € 25.000.

Verzekeringsrecht

Niet zelden stellen verzekeringsmaatschappijen zich zeer terughoudend op bij de uitkering van schades. Wij zijn bekend met deze praktijk en procederen regelmatig tegen weigerachtige verzekeraars.

Door onze samenwerking met erkende registertaxateurs, kunnen wij u goed adviseren over de noodzaak tot het instellen van een contrataxaties en u met de juiste taxateur in contact brengen.