Met ingang van september 2017 wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s berekend aan de hand van de WLTP-formule (http://wltpfacts.eu/). Er gelden overgangsregelingen/implementeringstermijnen. In 2019 wordt de uitstoot voor iedere auto verplicht gemeten op basis van de WLTP-formule.

Kort gezegd leidt deze formule tot een hogere CO2-uitstoot. In het verlengde daarvan wordt ook de BPM hoger.

De Regering heeft er echter voor gekozen tot 2019 de oude NEDC-formule toe te passen bij de berekening van de BPM. Dat betekent dat in 2017 en 2018 de hogere CO2-uitstoot, gemeten volgens de WLTP-formule, geen gevolgen heeft voor de BPM.

Voertuigfabrikanten zullen tot 2019 op het CVO twee gecombineerde CO2-uitstoten vermelden. Als op een CVO enkel de WLTP-uitstoot staat vermeld, dan moet deze uitstoot worden omgerekend naar de NEDC-uitstoot. Dat doet de RDW via de rekentool CO2MPAS (https://co2mpas.io/).

Wij verwachten geen grote problemen bij de invoering van de WLTP-formule voor officieel ingevoerde auto’s (nieuwe auto’s). Voor parallel ingevoerde gebruikte auto’s kunnen er mogelijk wel problemen ontstaan. Op dit moment is namelijk niet bekend hoe buitenlandse keuringsinstanties omgaan met de vaststelling van de CO2-uitstoot (volgens de oude of de nieuwe formule?). Als er geen CVO voorhanden is, maar slechts een buitenlands kenteken, dan kan niet worden gecontroleerd op basis van welke formule de CO2-uitstoot is vastgesteld. Mogelijk wordt er dan te veel BPM berekend.

In 2019 wordt het tarief van de BPM gebaseerd op de CO2-uitstoot volgens de WLTP-formule, zodat de BPM op dat moment omhoog gaat.

Marge-auto is leidend

Op 27 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat het waardeverloop van een Marge-auto leidend is bij de berekening van de handelsinkoopwaarde en daarmee de verschuldigde BPM. Volgens de…

Bestelauto mag worden getaxeerd

In een door mr. Bothof gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 13 mei 2016 beslist dat binnenlandse bestelauto's weer getaxeerd mogen worden. Vanaf 1 januari 2012 was dit bij…

350 gr/km is de max!

In een door mr. Bothof gevoerde procedure heeft het gerechtshof Den Bosch beslist dat de maximale CO2-uitstoot voor de berekening van de BPM 350 gr/km bedraagt, ook als de CO2-uitstoot…

Opgelet met reparaties!

“Het Nederlandse systeem van autobelastingen behoort tot de meest complexe ter wereld. De jaarlijkse veranderingen in dit complexe systeem zijn voor de Belastingdienst inmiddels bijna niet uitvoerbaar meer.” Aldus de…

Extra leeftijdskorting

De laatste ontwikkeling in de BPM is de gelijke behandeling van reguliere aangevers en vergunninghouders. Dat betekent dat u recht hebt op een teruggaaf van BPM, als een periode van…