085 130 58 21 info@123bpm.nl

Codificatiedrift

ECLI:NL:HR:2023:1499 Onrechtmatige wet- en regelgeving door onjuiste interpretatie van uitspraken van de Hoge Raad In zijn arrest van 28-02-2020[1] oordeelde de Hoge Raad dat als een koerslijstaangifte wordt gedaan met…

Eurotaxglass en markt- en dealersituatie

Noot bij KG:013:2023:6 Toepassing correctiefactoren markt- en dealersituatie in de koerslijst van Eurotaxglass’s bij de taxatiemethode In de koerslijst van Eurotaxglass’s was het vóór 04-10-2021 mogelijk de correctiefactoren ‘markt- en…

Wok en afschrijving

Kan een afschrijving op de BPM worden toegepast als een auto essentiële gebreken heeft? Met ingang van 01-01-2022 staat in artikel 10, achtste lid, aanhef en onder b, Wet BPM…

Historische nieuwprijs

Noot bij KG:013:2023:1 De in aanmerking te nemen nieuwprijs voor de berekening van het afschrijvingspercentage De wijze waarop de historische nieuwprijs (ook wel consumentenprijs genoemd) wordt berekend staat in artikel…

Finse exportregel

HvJ 02-02-2023, C-676/21, ECLI:EU:C:2023:63 Finse teruggaafregel bij export niet in strijd met Europees recht Finland kent een belasting-teruggaafregel bij export van een auto. Een van de voorwaarden voor de teruggaaf…

Wijzigingen BPM 2023

Op 01-01-2023 worden het Kaderbesluit BPM en de Uitvoeringsregeling Wet BPM gewijzigd. Hierna bespreek ik de belangrijkste wijzigingen. De gecursiveerde tekst is steeds mijn mening/advies ten aanzien van de wijzigingen.…

Don’t be gentle with a renal

ECLI:NL:HR:2020:331 Het is een feit van algemene bekendheid dat huurauto’s niet als goed huisvader worden beheerd. Niet omdat deze auto’s slechts aan baldadige vakantiegangers worden verhuurd, maar omdat ze in…