085 130 58 21 info@123bpm.nl

Teruggaaf wegens export wordt hoger

Op grond van artikel 14a Wet BPM wordt onder voorwaarden een teruggaaf van BPM verleend als een auto wordt geëxporteerd naar een lidstaat van de Europese Unie. De hoogte van…

Definities registratie

Onduidelijkheid over de nieuwe definitie van het belastbare feit Het huidige belastbare feit is de registratie in het kentekenregister, dat wil zeggen alle handelingen die leiden tot de koppeling van…

Wijziging belastbaar feit van registratie

Fundamentele wijziging In zijn brief van 31 januari 2019 kondigde de staatssecretaris al aan dat het wettelijke systeem van heffing fundamenteel wordt gewijzigd.[1] Het belastbare feit is nu de tenaamstelling…

Overloopregeling vervalt

Artikel 16a Wet BPM bepaalt het volgende: Lid 1: als de BPM door de tariefswijziging hoger wordt, dan mag in de eerste twee maanden na de tariefswijziging nog een beroep…