0616774550 info@123bpm.nl

Sancties krachtens de Eurovignet-richtlijn

Sancties krachtens de Eurovignet-richtlijn Op grond van richtlijn 1999/62/EG (de Eurovignet-richtlijn) zijn lidstaten bevoegd (dus niet verplicht) tolgelden en/of gebruiksrechten voor vrachtwagens in te voeren. Als een lidstaat daarvoor kiest,…