0616774550 info@123bpm.nl

Wijzigingen BPM 2023

Op 01-01-2023 worden het Kaderbesluit BPM en de Uitvoeringsregeling Wet BPM gewijzigd. Hierna bespreek ik de belangrijkste wijzigingen. De gecursiveerde tekst is steeds mijn mening/advies ten aanzien van de wijzigingen.…

BPM-tarieven vanaf 2020 gebaseerd op CO2-testmethode WLTP

https://www.nlfiscaal.nl/pdf/562c770ffe42969ac12584340051cc2d_bijlage_tno_onderzoek_naar_wltp_testmethode.pdf Van NEDC naar WLTP De New European Driving Cycle (hierna: NEDC1) stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Door ontwikkelingen in autotechniek en rijomstandigheden is deze inmiddels…

WLTP-formule

Met ingang van 1 september 2017 wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe modellen auto's berekend aan de hand van de WLTP-formule. Bestaande modellen moeten uiterlijk op 1 september 2018 WLTP getest…

Maatstaf van heffing bij kampeerauto’s

Hoge Raad 12-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:847 Maatstaf van heffing bij kampeerauto’s Een kampeerauto heeft twee functies. Enerzijds dient hij voor het vervoer van personen. Anderzijds heeft hij een recreatieve functie, die vergelijkbaar…

Tijdsevenredige heffing is EU-proof

HR 24 november 2017 17/01890, ECLI:NL:HR:2017:2984 Tijdsevenredige heffing is EU-proof In de onderhavige procedure toetst de Hoge Raad of artikel 14b Wet BPM in overeenstemming is met het Europese recht.…

Het taxatie-arrest

Hoge Raad 10-11-2017, 16/05289, ECLI:NL:HR:2017:2822 Het onderhavige arrest vormt het sluitstuk van een langdurige discussie over de methode waarop een beschadigde auto in het kader van de BPM moet worden…

  • 1
  • 2