085 130 58 21 info@123bpm.nl

WLTP-formule

Met ingang van 1 september 2017 wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe modellen auto's berekend aan de hand van de WLTP-formule. Bestaande modellen moeten uiterlijk op 1 september 2018 WLTP getest…

Maatstaf van heffing bij kampeerauto’s

Hoge Raad 12-05-2017, ECLI:NL:HR:2017:847 Maatstaf van heffing bij kampeerauto’s Een kampeerauto heeft twee functies. Enerzijds dient hij voor het vervoer van personen. Anderzijds heeft hij een recreatieve functie, die vergelijkbaar…

Tijdsevenredige heffing is EU-proof

HR 24 november 2017 17/01890, ECLI:NL:HR:2017:2984 Tijdsevenredige heffing is EU-proof In de onderhavige procedure toetst de Hoge Raad of artikel 14b Wet BPM in overeenstemming is met het Europese recht.…