085 130 58 21 info@123bpm.nl

WLTP-formule

Met ingang van 1 september 2017 wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe modellen auto’s berekend aan de hand van de WLTP-formule. Bestaande modellen moeten uiterlijk op 1 september 2018 WLTP getest zijn. Bestaande modellen die uiterlijk 31 mei 2018 zijn gebouwd (en binnen 3 maanden op Europees grondgebied worden gebracht), en door de importeur op de restantvoorraadlijst zijn geplaatst, kunnen uiterlijk tot 1 september 2019 in Nederland worden geregistreerd. Vanaf 1 september 2019 zijn alle nieuw verkochte auto’s dus WLTP getest.

Op 1 januari 2018 is de Wet BPM gewijzigd. Als een auto NEDC getest is, dan geld die CO2-uitstoot voor de berekening van de BPM. Als een auto echter WLTP getest is, dan wordt de CO2-uitstoot vastgesteld aan de hand van een omrekenformule (CO2mpas). De uitkomst daarvan is de NEDC-2. De BPM wordt vervolgens berekend aan de hand van die waarde.

In de parlementaire behandeling wordt opgemerkt dat de invoering van de WLTP in 2018 geen gevolgen heeft voor de hoogte van de BPM. De omgerekende NEDC-2 is namelijk gelijk aan de NEDC, aldus de regering. Bovendien kunnen voertuigfabrikanten op het CVO de NEDC-waarden vermelden.

Inmiddels is duidelijk dat de NEDC-2-waarden ca. 10% hoger liggen dan de NEDC-waarden. Voorts is de fabrikant verplicht om, wanneer een auto WLTP getest is, de NEDC-2-waarden op het CVO te vermelden. Kortom: op dit moment wordt te veel BPM betaald bij de registratie van nieuwe WLTP-geteste auto’s. Het is daarom raadzaam bezwaar in te dienen tegen de betaling op aangifte, totdat reparatiewetgeving van kracht is.

In 2020 zal het tarief van de BPM gebaseerd zijn de CO2-uitstoot volgens de WLTP-formule. Vanaf dat moment gaat de BPM naar verwachting wederom omhoog. Weliswaar heeft Staatssecretaris Snel in antwoord op vragen van de VVD aangegeven dat de totale opbrengst van de BPM niet zou moeten stijgen enkel als gevolg van de overstap naar de WLTP-testmethode, maar daarbij benadrukt hij dat het niet mogelijk is om op het niveau van individuele voertuigen een budgettair neutrale omzetting naar de WLTP te garanderen.