085 130 58 21 info@123bpm.nl

350 gr/km is de max!

In een door mr. Bothof gevoerde procedure heeft het gerechtshof Den Bosch beslist dat de maximale CO2-uitstoot voor de berekening van de BPM 350 gr/km bedraagt, ook als de CO2-uitstoot in werkelijkheid hoger is dan 350 gr/km.

Het gerechtshof heeft daartoe overwogen dat op het moment waarop aangifte BPM moet worden gedaan er niet altijd (meer) een certificaat van overeenstemming (CVO) beschikbaar is en bij het ontbreken daarvan door de Inspecteur geen meting in de zin van artikel 6a, aanhef en onder d. Uitv.reg. BPM kan worden afgedwongen. Het Gerechtshof is dan ook van oordeel dat voor zover wordt uitgegaan van een hogere uitstoot dan 350 gr/km, in strijd met artikel 110 VWEU wordt gehandeld.

De uitspraak biedt de mogelijkheid een aanzienlijke belastingbesparing te realiseren voor zeer exclusieve sportauto’s of Amerikaanse exoten. De uitspraak kan echter niet in alle gevallen worden toegepast; er gelden voorwaarden. Wij adviseren u graag.

De uitspraak kunt u hier lezen: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:15