085 130 58 21 info@123bpm.nl

Bestelauto mag worden getaxeerd

In een door mr. Bothof gevoerde procedure heeft de Hoge Raad op 13 mei 2016 beslist dat binnenlandse bestelauto’s weer getaxeerd mogen worden. Vanaf 1 januari 2012 was dit bij Wet verboden. Dit ten onrechte, volgens de Hoge Raad.

In artikel 13a, derde lid, Wet BPM staat dat wanneer niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden waarvoor eerder voor een bestelauto een vrijstelling van BPM is verleend, de verschuldigde BPM moet worden berekend op basis van de afschrijvingstabel. De Hoge Raad heeft dit artikel buiten toepassing verklaard, aangezien hierdoor de mogelijkheid tot taxatie van een bestelauto ten onrechte wordt beperkt.

Als een ondernemer een nieuwe of gebruikte bestelauto invoert, dan kan hij onder voorwaarden een vrijstelling van BPM krijgen. Als de ondernemer niet langer voldoet aan die voorwaarden, dan is hij op dat moment alsnog BPM verschuldigd. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het nu mogelijk de waarde van de bestelauto op dat moment te taxeren om de hoogte van de verschuldigde BPM vast te stellen.

Het arrest van de Hoge Raad heeft geen betrekking op de situatie dat een bestelauto wordt omgebouwd tot personenauto (van grijs naar geel gaan). Ook in die situatie is BPM verschuldigd op basis van de afschrijvingstabel (zie artikel 10c Wet BPM). Naar aanleiding van het arrest van 13 mei 2016 kan worden aangenomen dat ook dit artikel buiten toepassing moet worden verklaard. De Hoge Raad zal hierover in de toekomst uitspraak doen.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft grote gevolgen voor de praktijk. Als voor een binnenlandse bestelauto BPM verschuldigd wordt, dan kan de BPM weer worden berekend op basis van een koerslijst of een taxatierapport. Ook zal het aangifteformulier gewijzigd moeten worden.

De uitspraak leest u hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:832