085 130 58 21 info@123bpm.nl

Teruggaaf wegens export wordt hoger

Op grond van artikel 14a Wet BPM wordt onder voorwaarden een teruggaaf van BPM verleend als een auto wordt geëxporteerd naar een lidstaat van de Europese Unie.

De hoogte van de teruggaaf wordt berekend op grond van artikel 8d Uitvoeringsregeling Wet BPM. Daarbij wordt gekeken naar het tijdsverloop tussen de datum waarop de auto is geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid Wet BPM, en het moment waarop de auto bij de RDW wordt afgemeld voor export.

In het nieuwe systeem wordt de hoogte van de teruggaaf berekend op basis van het tijdsverloop dat is verstreken tussen de datum waarop bij de RDW aanvraag is gedaan voor de afgifte van het Nederlandse kenteken en het moment waarop de auto bij de RDW wordt afgemeld voor export.

In het huidige teruggaafsysteem wordt bij wijze van fictie ervan uitgegaan dat iedere ingevoerde auto, waarvan tijd is verstreken tussen het moment waarop bij aangifte de herrekende bruto BPM is vastgesteld en het moment waarop de auto is geregistreerd, door de belastingplichtige een verzoek is gedaan om extra leeftijdskorting. Dus zelfs wanneer niet is verzocht om extra leeftijdskorting, wordt bij de berekening van de hoogte van de teruggaaf wegens export ervan uitgegaan dat dit wel is gebeurd. In die gevallen wordt dus ten onrechte te weinig teruggegeven. Je kunt hier als exporteur weinig aan doen, je weet immers niet of de oude kentekenhouder (of zijn voorganger) heeft verzocht om extra leeftijdskorting.  

In het nieuwe systeem verdwijnt de extra leeftijdskorting. Als gevolg daarvan betaalt de importeur meer BPM. De teruggaaf van BPM wegens export wordt daardoor ook hoger. Ik ben benieuwd of het systeem van de Belastingdienst bij een verzoek om teruggaaf van BPM wegens export onderscheid maakt tussen auto’s die in Nederland zijn geregistreerd vóór het moment waarop de Wet wordt gewijzigd (voor welke auto’s extra leeftijdskorting geldt) en auto’s die daarna zijn geregistreerd (voor welke auto’s dus geen leeftijdskorting geldt).  

Een complicatie in het nieuwe teruggaafsysteem is de volgende. Mij is niet gebleken dat de RDW in de toekomst de datum zal registreren waarop de aanvraag voor de afgifte van het kenteken is gedaan. Een exporteur kan zonder wetenschap van deze datum geen juist verzoek om teruggaaf van BPM indienen. De exporteur is dus afhankelijk van de Belastingdienst, die in het besluit dat strekt tot teruggaaf van BPM de juiste berekening moet maken.