085 130 58 21 info@123bpm.nl

SEO en bijzondere regels

Doel en nut van bijzondere regels Voor de registratie van een voertuig wordt eenmalig BPM geheven en voor het houden ervan geldt een periodieke MRB heffing. Op dit uitgangspunt bestaan…

Taxatie-arrest MKII

ECLI:NL:HR:2022:640 Het taxatie-arrest In het arrest van 10 november 2017[1] heeft de Hoge Raad een toetsingskader geformuleerd over de wijze waarop de waarde van een auto kan worden vastgesteld met…

BPM-tarieven vanaf 2020 gebaseerd op CO2-testmethode WLTP

https://www.nlfiscaal.nl/pdf/562c770ffe42969ac12584340051cc2d_bijlage_tno_onderzoek_naar_wltp_testmethode.pdf Van NEDC naar WLTP De New European Driving Cycle (hierna: NEDC1) stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Door ontwikkelingen in autotechniek en rijomstandigheden is deze inmiddels…

Wijziging kaderbesluit BPM

Leeftijdskorting verdwijnt Een belangrijke wijziging is het verdwijnen van de leeftijdskorting (onderdelen 6.1 en 6.2 van het Kaderbesluit). Dit betreft het recht op teruggaaf van BPM vanwege tijd die is…

Van NEDC naar WLTP

Dit is de eerste uitspraak van de rechtbank Haarlem over de WLTP-problematiek. In het kort: 20 jaar lang werd de CO2-uitstoot van auto’s berekend op basis van de New European…