0616774550 info@123bpm.nl

Extra leeftijdskorting

De laatste ontwikkeling in de BPM is de gelijke behandeling van reguliere aangevers en vergunninghouders. Dat betekent dat u recht hebt op een teruggaaf van BPM, als een periode van tijd is verstreken tussen het moment waarop de BPM-aangifte is ingediend en de registratie in het kentekenregister is voltooid.

Neem contact op met info@123bpm.nl en maak gebruik van de extra leeftijdskorting!