0616774550 info@123bpm.nl

Toelating leidt niet tot gebruikte auto

Op 27 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat wanneer een auto in het buitenland is toegelaten, dit niet automatisch betekent dat sprake is van een gebruikte auto. Volgens de Hoge Raad is een auto steeds nieuw als deze na vervaardiging ervan niet of nauwelijks is gebruikt. Een eerdere toelating verandert daar niets aan, ook niet als bijvoorbeeld vanaf die datum de fabrieksgarantie al is ingegaan. Bovendien moet bij de eerste registratie in Nederland van een nieuwe auto worden uitgegaan van het BPM-tarief, zoals dat geldt op die datum. De omstandigheid dat de auto een eerdere toelating in het buitenland heeft, betekent niet dat rekening mag worden gehouden met het BPM-tarief, zoals dat gold op de datum van die eerdere buitenlandse toelating.

Diverse rechtbanken en gerechtshoven hebben in het verleden heel verschillend geoordeeld over deze materie. Met de uitspraak van de Hoge Raad komt daarom een einde aan een lange periode van onzekerheid voor parallelimporteurs.

De complete uitspraak leest u hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:78