085 130 58 21 info@123bpm.nl

Koerslijst Marge-auto overleggen in de bezwaarfase

Koerslijst Marge-auto overleggen in de bezwaarfase

Onder verwijzing naar eerdere arresten herhaalt de Hoge Raad dat het waardeverloop van een marge-auto leidend is bij de berekening van de verschuldigde BPM. In het kader van een bezwaar tegen de voldoening op aangifte mag bovendien een nieuwe koerslijst worden overgelegd waaruit die waarde blijkt.

In 2016 werden in totaal 29.812 BPM-aangiften gedaan met gebruikmaking van een koerslijst.[1] Op dit moment bestaan er zes koerslijstprogramma’s die door de Belastingdienst worden geaccepteerd.[2] Slechts één daarvan (X-ray) bepaalt specifiek de waarde van een marge-auto. Daarom wordt deze koerslijst veelvuldig toegepast in de aangifte- en bezwaarfase.

Beleid feitenrechters

Belastingplichtigen die aangifte deden met een gebruikmaking van een andere koerslijst dan X-ray, en op die waarde eigenhandig een marge-correctie wilde doorvoeren, stonden tot voor kort met lege handen. Een dergelijke correctie werd in de rechtspraak namelijk niet geaccepteerd.[3] Echter sinds het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 2017[4] is het roer om. Inmiddels accepteert het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een correctie van 5%.[5] Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch acht een correctie van tenminste 3,5% gerechtvaardigd.[6]

Het beleid ter zake van de marge-correctie staat nog in de kinderschoenen en de exacte toepassingsvoorwaarden zijn nog niet uitgekristalliseerd. Ik verwacht als voorwaarde dat de belastingplichtige aannemelijk moet maken dat de koerslijstwaarde (mede) is gebaseerd op binnenlandse transacties van BTW-auto’s. Het is raadzaam om de producenten van de verschillende koerslijsten daarover een verklaring te laten afleggen, zoals dat ook gebeurde in de voornoemde procedure bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Beleid Belastingdienst

De Belastingdienst accepteert sinds kort een marge-correctie van 5% op de koerslijstwaarde van AutotelexPro. De waarde van deze koerslijst mag dus eigenhandig worden verlaagd. Tot dusverre accepteert de Belastingdienst geen marge-correctie op andere koerslijsten. De rechtspraak zal uitwijzen of en in hoeverre dit voorkeursbeleid terecht is.

[1] MvF, 30 maart 2017, 2017-0000064764.

[2] ANWB, BOVAG, Eurotaxglass’s, X-ray, AutotelexPro en Autobizz.

[3] Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 02-07-2015, 14/00751, ECLI:NL:GHSHE:2015:2521 en Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 02-07-2015, 14/00750, ECLI:NL:GHSHE:2015:2520.

[4] Hoge Raad 27-01-2017, 15/02273, ECLI:NL:HR:2017:45.

[5] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2017, 15/00182 en 15/00270, ECLI:NL:GHARL:2017:131.

[6] Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17-03-2017, 16/03494, ECLI:NL:GHSHE:2017:1069.